مشخصات آزمون
کد آزمون عنوان آزمون تعداد سوالات
5 آزمون اطلاعات عمومی و مسائل روز 10
نمایش سوالات
1

همه پرسی نظام جمهوری اسلامی در چه سالی بود و چند درصد از مردم به نظام جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند؟


2

«دیوان محاسبات کشور» مستقیماً زیر نظر کدام ارگان مملکتی است؟


3

نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری بر عهده چه مقامی است؟


4

« روز ارتش جمهوری اسلامی و نیروی زمینی» ؟


5

« روز قوه قضاییه » ؟


6

به مجموعه نقش های اجتماعی متقابل به هم پیوسته که برای تحقق هدفی مشخص پیوند یافته و به صورت یک واحد یکپارچه درآمده اند، گفته می شود؟


7

رصدخانه مراغه توسط چه کسی ساخته شد؟


8

سرزمین فلسطین پیش از جنگ جهانی اول، جزئی از قلمرو این کشور بود؟


9

«در دمای ثابت، حجم یک نمونه معین گاز با فشار آن رابطه وارونه دارد» تعریف کدام قانون است؟


10

در حالت عادی در لایه اولیه جو (تروپوسفر) با افزایش ارتفاع از زمین دمای هوا ............... می یابد.